Tandartspraktijk Rosenberg

CORONAVIRUS UPDATE 
De reguliere zorg is geheel hervat.
Het beleid dat we volgen, is dat wij alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan wij met vrij

grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht u op één van de volgende vragen ‘ja’
antwoorden dan kunnen wij u nog geen afspraak geven.
-  Heeft u nu corona?
-  Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
-  Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
- Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38C)?
- Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
- Bent u in thuisisolatie?
- Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid
wordt geadviseerd.


Nog wat extra aanwijzingen:

 – Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 – Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 – Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 – Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor een aantal behandelingen vragen wij u eerst 1 minuut te spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

 

 

Onze praktijk is een algemene praktijk, waar u terecht kunt voor tandheelkundige behandelingen.

Met moderne behandelmethoden en patiëntvriendelijke technieken streven wij naar optimale kwaliteit en duurzame zorg in een prettige en ontspannen sfeer.

KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg
In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:
• Of de praktijk de zaken goed organiseert;
• Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
• Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.
Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!
Datum KNMT-visitatie
Deze praktijk is gevisiteerd in het jaar 2017.

Uw gebit is onze zorg!

 

      Tandarts Rosenberg staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)