Tandartspraktijk Rosenberg

NIEUWE PATIENTEN ZIJN WELKOM

 

Onze praktijk is een algemene praktijk, waar u terecht kunt voor tandheelkundige behandelingen.

Met moderne behandelmethoden en patiëntvriendelijke technieken streven wij naar optimale kwaliteit en duurzame zorg in een prettige en ontspannen sfeer.

KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg
In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:
– Of de praktijk de zaken goed organiseert;
– Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
– Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.
Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!
Datum KNMT-visitatie
Deze praktijk is gevisiteerd in het jaar 2017.

Uw gebit is onze zorg!

 

      Tandarts Rosenberg staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)